Шановні колеги, друзі, лікарі-стоматологи!chumakova

Що нам відомо про гіалуронову кислоту? Що це прекрасний філлер, який протягом останніх років успішно застосовується в косметології? А тепер і в стоматології? Безумовно ні, не тільки.

Гіалуронова кислота – це несульфатований глікозаміноглікан, важлива біорегуляторна речовина організму, яка знаходиться головним чином у позаклітинному матриксі та є структуроутворюючим матеріалом сполучної тканини. Гіалуронова кислота збільшує синтез протеогліканів, знижує продукцію прозапальних медіаторів і матриксних металопротеїназ, впливає на функцію імуно-компетентних клітин, що обумовлює її виражені протизапальні, мембранотропні, бактеріостатичні, остеотропні властивості. Встановлені остеоіндуктивні ефекти гіалуронової кислоти дозволяють використовувати її в тканинній біоінженерії, в тому числі в пародонтології та імплантології.

В останні роки сформувався новий науковий напрямок у стоматології – так звана «регенеративна стоматологія», яка об'єднує зусилля провідних наукових центрів, університетів, наукових співробітників усього світу, а також лікарів різних стоматологічних спеціальностей у прагненні та можливості досягти різними методами відновлення втрачених тканин і органів порожнини рота.

Мета нашого симпозіуму – поглибити свої наукові уявлення про гіалуронову кислоту, оцінити перспективи її використання в якості ефективного методу клітинної терапії і тканинної біоінженерії в пародонтології, імплантології та щелепно-лицевій хірургії, при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота.

Ми, організатори Симпозіуму, будемо намагатися зробити так, щоб Ви не тільки отримали нову інформацію про стан даної проблеми в світі та зокрема в Україні, але і визначимо напрямки спільних наукових досліджень та шляхи впровадження нових технологій в клінічну практику. У цьому допоможуть практичні майстер-класи наших зарубіжних лекторів 9 квітня 2017 р.

Запрошуємо лікарів-стоматологів, щелепно-лицевих хірургів, косметологів і пластичних хірургів взяти участь у Симпозіумі. Сподіваємося на плідну роботу, цікаву і корисну наукову дискусію, рішення практичних питань і бажаємо всім творчих успіхів і гарного настрою.

Голова наукового комітету,

професор, докт. мед. наук                                                                Ю.Г. Чумакова